• Rodičovský príspevok

   • V školskom roku 2019/2020 bol na plenárnej schôdzi Rodičovského združenia pri OA Pezinok odhlasovaný rodičovský príspevok pre žiakov 1. ročníka 50 € a pre ostatných žiakov, teda žiakov 2.-4. ročníkov, v sume 35 €. V prípade súrodencov platí len 1 žiak (mladší súrodenec). 

     

    Rodičovský príspevok prosíme poukázať na účet Rodičovského združenia v OTP banke:

    IBAN SK83 5200 0000 0000 0755 6802

    Konštantný symbol: 0308

    Špecifický symbol: 20192020

    Správa pre príjemcu: Meno žiaka a trieda

     

    Tieto prostriedky sa obvykle použijú ako príspevky na exkurzie žiakov (vstupenky, autobus), poistenie žiakov, učebné pomôcky, toaletný papier a mydlo, lyžiarsky výcvik, ceny do súťaží, maturitné skúšky, pre žiacku cvičnú firmu, a iné akcie organizované a podporované školou.