Navigácia

 • Výchovný koncert v OAPK (21. december 2018)

  Posledný deň v škole v roku 2018  sme si spríjemnili výchovným koncertom Paulíny Ištvancovej s jej tatinom. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí zo sveta komunikačných médií, zistili sme že nie všetko čo médiá uverejnia musí byť pravdivé. Je dobré mať vo veciach prehľad, ale nemôžeme byť naivní a uveriť všetkému čo čítame.  Mohlo by sa zdať, že išlo o  prednášku, ale opak bol pravdou, do vystúpenia zapájali aj nás žiakov. Tento koncert bol živý a zaujímavý, iný ako väčšina výchovných koncertov, ktoré sme absolvovali. Priestor medzi hovoreným slovom dopĺňal spev bývalej  superstáristky Pauly, ktorá si nás hneď od začiatku získala vďaka svojmu milému a priateľskému prístupu. Bravúrne spevácke výkony s jej otcom sme ocenili potleskom a opäť sa presvedčili, že ak sa spojí učenie a zábava, je to tá najlepšia kombinácia. Sme vďační za vynikajúcu atmosféru doplnenú aj vianočnými pesničkami a tešíme sa, čo si pre nás pripravia nabudúce.

  H. D., D. P.

 • Lyžiarsky kurz

 • Schôdzky RZ pri OAPK

   

  Konzultačné schôdzky RZ pri OAPK

  budú dňa 29. 11. 2018 (štvrtok).

  V čase od 16:30 do 18:00 hod. Vás bude očakávať triedna učiteľka.

 • !

  Riaditeľ Obchodnej akadémie v Pezinku

  oznamuje,

  že dňa 29. októbra 2018 (pondelok)

  v súlade s §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon)

  udeľuje riaditeľské voľno

  všetkým žiakom školy.

   

  Riadne vyučovanie sa začne po jesenných prázdninách
  5. novembra 2018 (pondelok)

 • Zmena rozvrhu

  Od 1.10.2018 sa mení rozvrh hodín vo všetkých triedach OAPK.

  Od 8.10.2018 ďalšia zmena rozvrhu.

 • Schôdza RZ

   

  Pozývame Vás

  na plenárnu schôdzu

  Rodičovského združenia pri OAPK

  dňa 25. 9. 2018 (utorok)

      o 16.00 hod. - 1. ročník

      o 16.45 hod. - 2.- 4. ročníky

  Vaša účasť je potrebná!

 • Revitalizácia kruhového objazdu pri OAPK

  Zanechali sme stopu

  Sme študenti Obchodnej akadémie v Pezinku a tento článok je o tom, ako sa z nás stali mladí filantropi a o ceste k zrealizovaniu jedného veľkého projektu.
  Štúdium na Obchodnej akadémii v Pezinku ponúka mnoho možností. My sme sa jednu z nich rozhodli využiť, založili sme si nadáciu a zrealizovali sme projekt obnovy a revitalizácie kruhového objazdu.
  Ale pekne po poriadku....
  Do tretieho ročníka sme vstupovali s rozhodnutím uprednostniť predmet cvičná firma pred predmetom kongresových služieb. Boli sme plní očakávaní, čo nám tento predmet prinesie. Rozhodli sme sa „neplávať s prúdom“ a zvoliť si namiesto s.r.očky alebo akciovky, niečo oveľa odvážnejšie. Nadácia bola jasnou voľbou, a tak vznikla prvá a jediná nadácia v rámci cvičných firiem na Slovensku. Pani profesorka Ing. Natália Kadárová, ktorá bola tvorcom vízie Komunitnej nadácie OAPK v spolupráci s reálnym partnerom REVIOU - Malokarpatskou komunitnou nadáciou v nás podnietila vlastnú iniciatívu. To sme ešte nevedeli, do čoho ideme...

  Čakala nás tvorba organizačnej štruktúry, rôzne administratívne povinnosti spojené so zakladaním, ale hlavne voľba cieľov. Po predchádzajúcich skúsenostiach počas  účasti na dobrovoľníckych  projektoch Nadácie REVIA, sme sa rozhodli vytvoriť svoj „vlastný projekt“ a pustili sme sa do „Obnovy a revitalizácie kruhového objazdu v Pezinku“, neďaleko Obchodnej akadémie.
  Našou ideou bolo urobiť niečo pre prostredie, v ktorom žijeme, použiť v praxi svoje teoretické vedomosti a zanechať po sebe stopu.

  Prvé kroky viedli na Mestský úrad v Pezinku. Po prvej návšteve u viceprimátora nám vysvetlili všetky problémy súvisiace s realizáciou a nebolo ich málo. To  nás však neodradilo. Zúčastnili sme sa niekoľkých zasadnutí dopravnej komisie, Regionálnej správy ciest Bratislava, a.s. a Mesta Pezinok, na základe ktorých sme až po niekoľkých mesiacoch získali povolenie na realizáciu. Bolo potrebné doložiť množstvo dokumentov, ako aj predbežný projektový návrh, s ktorým nám dobrovoľne pomohol pán Ing. Peter Jakabovič. Popri vybavovaní potrebných zmlúv a dokumentov sme nezaháľali a snažili sa získať čo najviac finančných prostriedkov.
  V spolupráci s Nadáciou REVIA, ktorá prevzala zodpovednosť finančného manažmentu projektu, sme založili nadačný fond „Mladí filantropi pri OA“.

  Práve v tomto období banka Raiffeisen vyhlásila súťaž s názvom „Gesto pre mesto“ o grant vo výške 1 000 €, my sme sa neváhali ihneď zapojiť. S našim projektom sme tento grant vyhrali, za čo ďakujeme najmä všetkým Vám, ktorí ste nás podporili.
  Nadácia REVIA počas našej pôsobnosti vyhlásila dve grantové kolá, v ktorých sa rozhodla našu myšlienku podporiť a tak sme si mohli na účet pripísať ďalších 600 €. 
  Napriek tomu, že grantové príspevky boli štedré, nepostačovali na pokrytie nákladov na celkovú realizáciu. Rozhodli sme sa preto vytvoriť niekoľko zbierok, ktorými sme oslovili učiteľov, študentov a miestnych podnikateľov. Jednou z najúspešnejších finančných  zbierok boli Vianočné trhy 2017 v Pezinku, kde sa nám podarilo vyzbierať úctyhodných 350 €, za čo srdečne ďakujeme.

  Od začiatku roka 2018  sme sústredili pozornosť na finalizáciu projektu. Z časových dôvodov prebral realizáciu po Ing. Jakabovičovi pán Ing. Peter Boledovič – majiteľ firmy FlorCo. Ten nám ochotne poskytol odborné poradenstvo a odporučil firmu JV Intersad, s. r. o., ktorá sa špecializuje na záhradnícko-sadovnícke služby. Tu sa veci začali hýbať dopredu. V spolupráci s pánom Ing. Valentom ml. a pani Píšovou z JV Intersad sme vytvorili nový návrh, prispôsobený rozpočtu, zohľadňujúci požiadavky mesta a dopravného inšpektorátu.

  Po spracovaní nového návrhu sme oslovili pána župana Mgr. Juraja Drobu MA, MBA, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Spoločne pod záštitou Nadácie  REVIA, našim  partnerom sme požiadali  o individuálnu dotáciu z BSK  vo výške 2 000 €. Dotáciu sa nám podarilo získať a tak sa mohli konečne začať práce na kruhovom objazde.

  Dňa 16. 6. 2018 sa oficiálne začala realizácia projektu pripravením povrchu na výsadbu.
  Dňa 20. 6. 2018 sa pokladala geotextília a vysádzali rastliny.
  Dňa 23. 6. 2018 nasledovalo zavŕšenie projektu navezením štrku.

  Mesto Pezinok následne ochotne prevzalo zodpovednosť za údržbu kruhového objazdu.

  Tu sa naša „misia“ zdanlivo končí, ale my veríme, že podnietila ďalších žiakov a vôbec ľudí pracovať na svojom okolí. To, že sa to podarilo nám, napriek mnohým komplikáciám a prekážkam svedčí o tom, že sa to dá!!!  Veríme, že okrem stopy na životnom prostredí sme zanechali aj odkaz našim spolužiakom „nevzdávajte sa a choďte za svojimi cieľmi“.

  Na záver by sme radi vyjadrili nesmiernu vďaku všetkým,  ktorí v nás verili a sprevádzali nás na tejto  nie vždy priamočiarej a jednoduchej ceste,  REVII - Malokarpatskej komunitnej nadácii pod vedením správkyne nadácie RNDr. Drahoslavy Finkovej,  firme JV Intersad, Raiffeisen banke, individuálnym sponzorom, všetkým, ktorí sa aktívne alebo pasívne (držaním palcov) podieľali na projekte. Osobitne patrí poďakovanie pani profesorke Ing. Natálii Kadárovej, pánovi riaditeľovi Obchodnej akadémie v Pezinku Ing. Danielovi Zochovi, p. zástupkyni  Ing. Dane Navarovej, bez pomoci ktorých by sme tento projekt len veľmi ťažko zrealizovali.

  Vanesa Križanovičová – správkyňa Komunitnej nadácie OAPK

  Karin Dundovičová – projektová koordinátorka Komunitnej nadácie OAPK

   

 • Maturanti 2018

  Do galérie Maturanti boli pridané fotografie.

 • Deň Zeme

  Deň Zeme

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • Svetový deň stolného tenisu

  Do galérie Svetový deň stolného tenisu boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky výcvik - február 2018

  Do galérie Lyžiarsky výcvik - február 2018 boli pridané fotografie.

  Žiaci si to užívali. :-)

   

 • 23. 03. 2018 Pezinský plavecký maratón

  Do galérie Pezinský plavecký maratón boli pridané fotografie.

  Máme radi pohyb. :-)

 • Živý "Vianočný orloj"

  Do galérie Živý "Vianočný orloj" boli pridané fotografie.

  Autor fotografií je p. Anrej Ševčík

 • Vločka nádeje 2017

  Finančná zbierka pre Adama

  Adam je 16-ročný tínedžer. Žije v Bratislave len so svojou mamou. Ako 13-ročnému mu bolo diagnostikované onkologické ochorenie, nádor na mozgu. Okrem rádioterapie absolvoval aj rehabilitácie. Následkom liečby sa Adamovi zhoršila motorika a oslabila celá pravá strana tela. Ochorenie ho –ukrátilo o detstvo a kamarátov. Napriek ukončeniu liečby v 01/2016, Adam absolvuje časté lekárske kontroly a terapie pre už spomínané oslabenie pravej strany tela. Jeho zdravotný stav ovplyvnil finančnú stránku rodiny. Adamova matka je poberateľom opatrovateľského príspevku.

 • 2.A a 2.B Geen Day
  30. 10. 2017

  Do galérie 2.A a 2.B Geen Day boli pridané fotografie.

 • Finančná odysea
  29. 6. 2017

  Do galérie Finančná odysea boli pridané fotografie.

 • Finančná odysea
  26. 6. 2017

  Do galérie Finančná odysea boli pridané fotografie.

 • Finančná odysea
  1. 6. 2017

  Do galérie Finančná odysea boli pridané fotografie.

 • Girl’s Day 2017
  4. 5. 2017

  Do galérie Girl’s Day 2017 boli pridané fotografie.