• Výročné správy

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

    Správa o hospodárení za rok 2021

    Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za škoský rok 2020/2021

    Správa o hospodárení za rok 2020

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

    Výkaz o hospodárení za rok 2019

     

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

     formát .pdfVýkaz o hospodárení za rok 2018

    Školský rok 2017/1

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

    formát .pdfVýkaz o hospodárení za rok 2017

    Školský rok 2016/17

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

    formát .pdfVýkaz o hospodárení za rok 2016

    Školský rok 2015/16

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

    formát .pdfVýkaz o hospodárení za rok 2015

    Školský rok 2014/15

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

    formát .pdfVýkaz o hospodárení za rok 2014

    Školský rok 2013/14

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

    formát .pdfVýkaz o hospodárení za rok 2013

    Školský rok 2012/13

    formát .pdfSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

    Výkaz o hospodárení za rok 2012 

    Školský rok 2011/12

    formát .pdfSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012

    Výkaz o hospodárení za rok 2011  

    Školský rok 2010/11

    formát .pdfSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011

    Výkaz o hospodárení za rok 2010

    Školský rok 2009/10

    formát .pdfSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010

    Výkaz o hospodárení za rok 2009

    Školský rok 2008/09

    formát .doc .docxSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2008/2009

    Výkaz o hospodárení za rok 2008

    Školský rok 2007/08

    formát .pdfSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2007/2008

    Výkaz o hospodárení za rok 2007

    Školský rok 2006/07

    formát .doc .docxSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2006/2007 - časť 1

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2006/2007 - časť 2

    Výkazy o hospodárení za rok 2006

    Školský rok 2005/06

    formát .doc .docxSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2005/2006 - časť 1

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2005/2006 - časť 2

    Výkazy o hospodárení za rok 2005