• Register zmlúv, faktúr a objednávok

    Register je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených Obchodnou akadémiou Pezinok od 1. januára 2011 podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

    2017 ● 2016 ● 2015 ● 2014 ● 2013 ● 2012 ● 2011

     

    Od 1. apríla 2017 je register zmlúv, faktúr a objednávok zverejnený na týchto odkazoch: Došlé faktúry  Objednávky  Zmluvy

     

    FD - došlé faktúry, FV - vydané faktúry, ZML - zmluvy

    Typ

    Zverejnené

    Číslo

    Názov

    Cena v €

     

    Dodávateľ

    FD 04.04.2017 Fd_17_003 Došlé faktúry - marec 2017 4 842,04   Kniha došlých faktúr
    FD 08.03.2017 Fd_17_002 Došlé faktúry - február 2017 3 683,06   Kniha došlých faktúr
    ZML 27.02.2017 Zml_17_004 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 180,00   TM CONSULTING s. r. o. Nitra
    ZML 27.02.2017 Zml_17_003 Darovacia zmluva 9 138,62   Slovenská republika - Centrum VTI SR
    ZML 03.02.2017 Zml_17_002 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 200,00   Bohumil Bemer - BEKR, Trenčín
    FD 01.02.2017 Fd_17_001 Došlé faktúry - január 2017 4 036,65   Kniha došlých faktúr
    ZML 01.02.2017 Zml_17_001 Zmluva o prenájme nebytových priestorov     Spišáková Andrea, Vavilovova 3, Bratislava
    FD 09.01.2017 Fd_16_012 Došlé faktúry - december 2016 3 172,00   Kniha došlých faktúr