• Školský futbalový turnaj

      Dňa 26.6.2019 sa naši prváci a druháci rozhodli stráviť čas v škole športovo. Prváci z I. A vytvorili jedno družstvo, kde im pomohol žiak z III. B. Druháci vytvorili dve družstvá, jedno bolo z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, kde sa k nim pridali aj žiaci z III. A a z I. B. a druhé bolo z odboru obchodná akadémia, kde boli aj dievčatá, ktoré aktívne hrajú futbal.

     • Ocenenie u primátora

      Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku primátor mesta Pezinok oceňoval najlepších študentov pezinských škôl. Za našu školu si ocenenie od primátora prevzali títo žiaci: Adela Lánikova, Silvia Tománková a Erik Ženiš.

     • Exkurzia v OC Molo

      Dňa 20.6.2019 sa naši prváci zúčastnili exkurzie v rámci predmetu tovaroznalectvo, ktorej zameranie bolo k tematickému celku „Kovový tovar“, o ktorom im porozprával Ing. Uher, majiteľ TRAX SR, s.r.o.

      Nasledujúci deň žiaci opäť navštívili obchodné centrum, kde si v rámci predmetu ekonomika vypočuli p. Kristekovú z firmy AMADO, s.r.o. a p. Špirkovú zo spoločnosti LET, s.r.o. – Hair Studio ktoré im porozprávali o podnikaní v oblasti výroby a služieb.

     • Online ekonomický softvér

      Aj v tomto školskom roku sme sa v rámci cvičnej firmy zapojili do Profit365 Academy.

      Naši žiaci majú možnosť pracovať s online ekonomickým softvérom, rozširujú si svoje praktické skúsenosti a zručnosti. Počas školského roka účtovali v tomto softvéri rôzne účtovné prípady a mali možnosť pripraviť sa na získanie certifikátu. Tí najlepší z nich si prevzali certifikát od zakladateľa Profit365 Academy, pána Tomáša Krajčoviča, ktorý je tiež absolventom našej školy. :-)

    • Exkurzia v Maďarsku - Alcufer Kft
     • Exkurzia v Maďarsku - Alcufer Kft

      Dňa 30. 5. 2019 absolvovali naši prváci v rámci projektu „Kruh cirkulárnej ekonomiky“ ďalšiu exkurziu. Tentokrát sme navštívili prevádzku Alcufer Kft v Gyóri, ktorá sa zaoberá zberom, triedením a spracovaním elektroodpadu z priemyslu a z domácností. Zamestnanci spoločnosti nás spolu s tlmočníčkou previedli celou prevádzkou, poukazovali najmodernejšie technologické linky a na záver nám premietli podrobný dokument o spoločnosti. Exkurzia bola zaujímavá, i keď počasie nám tentokrát neprialo.

  • 2. kolo prijímacích skúšok

   bude dňa 18. 6. 2019

  • Zvonenia

   Utorok 23. 7. 2019
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2599959
  • Fotogaléria

   • Exkurzia v Maďarsku - Alcufer Kft
   • JA Veľtrh podnikateľských talentov
   • CADET EUROPEAN JUDO CUP 2019
   • Majstrovstvá SR v tlaku na lavičke
   • Maturanti 2018
   • Deň Zeme
   • Kruh cirkulárnej ekonomiky (obehového hospodárstva)
   • Svetový deň stolného tenisu
   • Lyžiarsky výcvik - február 2018
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia Pezinok
    • Email školy
    • info@oapk.sk
    • Telefón
    • 033/642 3410
    • Adresa školy
    • Myslenická 1