• MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Najväčšia medzinárodná súťaž

      Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je propagovať a popularizovať matematiku medzi všetkými žiakmi, nielen medzi talentovanými.

      Tradične má táto súťaž ohlas aj na našej škole, pretože umožňuje žiakom súťažnou formou porovnávať svoje logické myslenie a matematické zručnosti s rovesníkmi z iných škôl.

      Úspešne bojovali aj tento rok viacerí naši študenti. Najlepším riešiteľom, a teda aj šampiónom školy, sa stal Matej Polák z 2.A triedy s percentilom 96,8 %. V rámci Slovenska sa umiestnil na  24.-30. mieste pri celkovom počte 34 011 súťažiacich.

      Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Juraj Polák zo 4.A triedyAndrej Kakalík z 1.B triedy.

      Všetkým blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (2. kolo)

     • Riaditeľka Obchodnej akadémie oznamuje, že sa uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre školský rok 2021/2022 v nasledovných odboroch:

      6317 M obchodná akadémia, počet voľných miest: 4

      6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, počet voľných miest: 4

      Termín prijímacieho konania do II. kola je v utorok, 22. 6. 2021.

      Prihlášky sa posielajú do 16. 6. 2021 prostredníctvom základnej školy. 

       

       

     • Anglická olympiáda

     • Január - okresné kolo

      Náš študent 3.B, Daniel Stránsky, pozbieral všetku odvahu a zúčastnil sa olympiády v anglickom jazyku. V januárovom okresnom kole sa zaradil medzi úspešných riešiteľov, za čo mu všetci srdečne blahoželáme. Ďakujeme, Danko, že ste vzorne reprezentovali našu školu! Pre  budúcoročných odvážlivcov dávame do pozornosti úlohy z minulých ročníkov, pomocou ktorých sa dá trénovať: IUVENTA - úlohy (1. a 2. ročník - kategória 2A, 3. a 4. ročník - kategória 2B)

     • Vianočná súťaž

     • Víťazi

      Cez Vianoce sme usporiadali súťaž o najkrajšiu fotku so zimno-vianočnou tématikou. Ďakujeme všetkým zúčastneným, nebolo jednoduché vybrať jedného víťaza. A tak sme vybrali dvoch. Vanesska Šillerová a Daniel Hradský si budú môcť užiť jedného žolíka na ústne skúšanie z akéhokoľvek predmetu po dobu do 31. 3. 2021. Gratulujeme!

     • Začala sa finančná olympiáda!

     • Príležitosť porovnať vedomosti a vyhrať

      Nadácia PARTNERS spustila už 9. ročník finančno-vedomostnej súťaže FINANČNÁ OLYMPIÁDA. Zapojte sa, môžete pre seba vyhrať atraktívne ceny: iPad, iPhone SE, Apple Watch Series 3.

      Bližšie informácie: Tu

     • Rodičovský príspevok

     • Rodičovský príspevok prosíme poukázať na účet Rodičovského združenia pri OAPK v Slovenskej sporiteľni, a.s.:IBAN: SK23 0900 0000 0051 7408 7647

      Konštantný symbol: 0308

      Špecifický symbol: 20202021

      Správa pre príjemcu: Meno žiaka a trieda

       

      ĎAKUJEME! 

     • Týždeň bezpečnosti na železnici

     • Železnica pre nás všetkých

      Tento týždeň prebieha celoslovenská policajná akcia  "Týždeň bezpečnosti na železnici" zameraná na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy a cestnej premávky, aj s poukazom na nebezpečenstvá železničnej dopravy.

      Železnižná sieť slovenských železníc a ich tratí je dlhá približne 3600 kilometrov a nachádza sa prevažne v obývaných oblastiach. Na týchto koľajiskách sa ľudia opätovne vystavujú nebezpečenstvu, predovšetkým svojim ľahkomyselným správaním a neopatrnosťou.

      Vlak, ktorý váži 1200 ton, má pri rýchlosti 100 km/h brzdnú dráhu 700 metrov. Aj napriek tomu, ak by rušňovodič už z diaľky videl nebezpečenstvo na železničnej koľaji, tak nedokáže dostatočne včas zabrzdiť. Rýchliky majú dovolenú maximálnu rýchlosť až 160 km/hod. Brzdná dráha takéhoto vlaku je viac ako 1,5 km.

       

      A preto nezabúdajme:

      1/ Nikdy neprechádzajme cez koľajnice na voľnom priestranstve alebo železničnej stanici. To môžete výhradne len na železničných priechodoch, priecestiach alebo podchodmi.

      2/ Vždy pozorne sledujte svetelnú signalizáciu a rešpektujte spustené závory!

      3/ Ak zmeškáte vlak, pôjde ďalší! Nikdy nenaskakujte na rozbiehajúci vlak!

      4/ Nikdy nevyskakujte z idúceho vlaku!

      5/ Napätie nadzemného vedenia je až 25 000 voltov. Elektrický prúd je tak silný, že môže spôsobiť nešťastie aj bez toho, aby sme sa dotkli elektrického vedenia. Preto nikdy nechoďte do blízkosti stĺpu elektrického vedenia a nevyliezajte na odstavené vagóny!

      6/ Z okien sa nevykláňajte! A nikdy nič nevyhadzujte z vlaku ani na vlak!

      7/ Záchrannú brzdu môžete použiť iba v prípade nebezpečenstva!

      8/ Vaše správanie v obvode železníc sledujú aj príslušníci železničnej polície a kamerové systémy - grafity, ničenie interiérov vlakov, staničných priestorov je trestné! Za svoje správanie si každý musí niesť zodpovednosť!

       

      Dodržiavaním horeuvedených rád prispejte aj Vy k svojej bezpečnosti ako aj bezpečnosti ostatných a vždy sa dopravíte bezpečne na želané miesto.

     • Pri nástupe do školy...

     • Vyberáme z usmernenia z Ministerstva školstva

      - Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter 

      - Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy

      - Žiaci majú pri sebe okrem rúška na tvári aj minimálne jedno ďalšie čisté rúško z hygienických dôvodov

      Bližšie informácie sú k dispozícii tu: Manual

     • Pred vstupom do školy

     • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

      Pri nástupe do školy bude potrebné, aby každý žiak odovzdal VYHLÁSENIE a DOTAZNÍK.

     • Preskúšanie žiakov 3 ročníka šk. rok 2019/2020

     • Informácie pre žiakov

      25. augusta 2020 (utorok): 8.00 - 9.00 hospodárske výpočty a štatistika

      25. augusta 2020 (utorok): 9.20 - 10.20 anglický jazyk

      26. augusta 2020 (streda): 8.00 - 10.00 ekonomika

      27. augusta 2020 (štvrtok): 8.00 - 10.00 účtovníctvo

     • Pred vstupom do školy

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     • ISIC preukaz

     • Zľava na dopravu cez prázdniny a budúci školský rok

      Milí žiaci,

      nezabudnite si predĺžiť platnosť Vášho ISIC preukazu, aby ste mohli využívať zľavy na dopravu po Pezinku, Slovensku, celom svete už cez prázdniny a budúci školský rok. Pokyny sú v priloženom informačnom letáku.

     • II. kolo prijímacieho konania

     • OZNAM

      Oznamujeme Vám, že v zmysle Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa uskutoční druhé kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest v budúcom školskom roku pre učebný odbor 6317 M  obchodná akadémia. Prihlášky, prostredníctvom základnej školy, je možné poslať do 19. 6. 2020.

     • Informácia pre uchádzačov o štúdium

     • Oznámenie

      Výsledky prijímacieho konania po prvom kole:

       

      Odbor 6317 M  obchodná akadémia

      Počet prijatých uchádzačov: 37

      Počet voľných miest: 3

       

      Odbor 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

      Počet prijatých uchádzačov: 12

      Počet voľných miest: 0

     • Kritériá prijímacieho konania 2020/21

     • Nové informácie

      Na stránke v hlavnom menu pribudla informačná sekcia o nových kritériách prijímacieho konania na školský rok 2020/2021. Obsahuje prílohu Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

     • Neklasifikované predmety v II. polroku 2019/2020

     • Podľa usmernenia Ministerstva školstva SR o ukončení štúdia oznamuje riaditeľka školy zoznam neklasifikovaných predmetov v II. polroku šk.roku 2019/2020:

       

      Telesná a športová výchova 1.-4. ročník, odbory: OA, MRCR

      Cvičná firma - 4.ročník, odbor: OA

      APE - 3. ročník, odbor: OA

      ADK - 1. a 2. ročník, odbor: OA

      API - 3. ročník, odbor: OA

      INF - 2.ročník, odbory: OA, MRCR

      API - 4.ročník, odbor: MRCR


     • Zverejnili výsledky

     • Potešenie v karanténe

      Ešte vo februári sa konalo v priestoroch Ekonomickej univerzity krajské kolo Ekonomickej olympiády. Zo 692 zapojených študentov do školského kola postúpilo 93 stredoškolákov Bratislavského kraja do kola okresného. A my v ňom máme zastúpenie v prvej dvadsaťpäťke! Ďakujeme Laure Kostrianovej, Rebeke Reingráberovej, Alžbete Dubovskej, Dávidovi Polkorábovi a Simone Liškovej za reprezentáciu. :-)

      https://ekonomickaolympiada.sk/