• Profil školy

    • Obchodná akadémia Pezinok

     Sme škola rodinného typu spájajúca vedomosti s individuálnym prístupom. Snažíme sa pomôcť žiakom vykročiť správne do života. Naši študenti sa uplatňujú na trhu práce aj na vysokých školách. Zapájame sa do rôznych projektov a tvoríme aj svoje vlastné.

     Výhody štúdia na našej škole:

     • kvalita vzdelávania s nadpriemernými výsledkami dokázanými spoločnosťou NÚCEM

     • možnosť získať vysoké ekonomické a finančné vedomosti potrebné pre bežný život a pre každého človeka (financie, úroky, zmluvy, dane, daňové priznanie, rýchle písanie na PC…)

     • dopravná dostupnosť a s ňou pokojnejší študentský život

     • na prijímacích pohovoroch vychádzame iba z vedomostí pripravovaných na monitor, nič navyše

     • ISIC karta je študentská karta so zľavami na tovar a služby po celom Slovensku a zľavami na cestovanie po celom svete

     • jedáleň v budove s kvalitnou a pestrou stravou a ústretovosťou voči bezlepkovým a bezlaktózovým stravníkom

      Obchodná akadémia v Pezinku je škola s krajskou pôsobnosťou, pričom väčšina žiakov pochádza z okresov Pezinok, Senec, Malacky, Bratislava a Trnava. Počas štúdia žiaci 3. a 4. ročníka vykonávajú 2-týždňovú odbornú prax v rôznych ekonomických činnostiach. Žiaci 3. ročníka majú možnosť vykonať štátne skúšky z kancelárskeho písania na počítači a hospodárskej korešpondencie, takisto majú možnosť získať rôzne certifikáty, napr. Kurz sprievodcu, ESP = podnikateľské zručnosti, ktorých doklad je uznávaný v celej EÚ, Viac ako peniaze = finančná gramotnosť, Online ekonómia a základy podnikania… Sme škola otvorená akejkoľvek požiadavke, zapájame sa do projektov Erazmus a Erazmus +, čo je štúdium v zahraničí, máme veľké množstvo úspešných absolventov, s ktorými poriadame hodnotné a cenné besedy pre nových žiakov.

      Žiaci 1. – 2. – 3. – ročníkov sa každoročne zúčastňujú exkurzií súvisiacich s ekonomikou.

      Absolvent školy je schopný vykonávať práce v ekonomickej oblasti v štátnych a súkromných podnikoch na úsekoch:

      organizácia a technika riadenia, manažment, marketing, účtovníctvo, zásobovanie a odbyt, personalistika, financie, hospodárska správa, služby vo vedení administratívy, podnikateľská a obchodná činnosť, cestovný ruch, banky, poisťovne…