• Tlačivo na stiahnutie

    Ako poukázať 2% Rodičovskému združeniu pri OAPK?

    Ak ste zamestnanec:

    1. Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
    2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane.
    3. Vyplňte tlačivo a spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na príslušnom tlačive, ho do 2.mája 2022 odneste buď do školy alebo na daňový úrad
    4. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a z nej vypočítať 2%. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať potvrdenie o tom, že v uplynulom roku odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

     

    Ak ste fyzická osoba - typ A:

    Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

    1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka - minimálne  3,32 € pre prijímateľa.
    2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete uviesť  do daňového priznania sú oddiele VIII. na strane 4.
    3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31. marca) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
    4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

     

    Ak ste fyzická osoba - typ B:

    Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

    1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka - minimálne  3 € pre prijímateľa
    2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania sú v oddiele XII.
    3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.marca) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
    4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

    Ak ste právnická osoba:

    Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby:

    1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov 2%. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
    2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
    3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

     

    Názov:

    Rodičovské združenie pri OAPK

    Forma:

    Občianske združenie

    IČO:

    52783235

    SID:

     

    Ulica:

    Myslenická 1

    Mesto:

    Pezinok

    PSČ:

    90201

     

    1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
    2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.