• Obchodná akadémia Pezinok

   • Sme škola rodinného typu spájajúca vedomosti s individuálnym prístupom. Snažíme sa pomôcť žiakom vykročiť správne do života. Naši študenti sa uplatňujú na trhu práce aj na vysokých školách. Zapájame sa do rôznych projektov a tvoríme aj svoje vlastné.

    Výhody štúdia na našej škole:

    • kvalita vzdelávania s nadpriemernými výsledkami dokázanými spoločnosťou NÚCEM
    • možnosť získať vysoké ekonomické a finančné vedomosti potrebné pre bežný život a pre každého človeka (financie, úroky, zmluvy, dane, daňové priznanie, rýchle písanie na PC…)
    • dopravná dostupnosť a s ňou pokojnejší študentský život
    • na prijímacích pohovoroch vychádzame iba z vedomostí pripravovaných na monitor, nič navyše
    • ISIC karta je študentská karta so zľavami na tovar a služby po celom Slovensku a zľavami na cestovanie po celom svete
    • jedáleň v budove s kvalitnou a pestrou stravou a ústretovosťou voči bezlepkovým a bezlaktózovým stravníkom
   • Všetko od nás sa hodí do života

   • Obchodná akadémia v Pezinku je škola s krajskou pôsobnosťou, pričom väčšina žiakov pochádza z okresov Pezinok, Senec, Malacky, Bratislava a Trnava. Počas štúdia žiaci 3. a 4. ročníka vykonávajú 2-týždňovú odbornú prax v rôznych ekonomických činnostiach. Žiaci 3. ročníka majú možnosť vykonať štátne skúšky z kancelárskeho písania na počítači a hospodárskej korešpondencie, takisto majú možnosť získať rôzne certifikáty, napr. Kurz sprievodcu, ESP = podnikateľské zručnosti, ktorých doklad je uznávaný v celej EÚ, Viac ako peniaze = finančná gramotnosť, Online ekonómia a základy podnikania… Sme škola otvorená akejkoľvek požiadavke, zapájame sa do projektov Erazmus a Erazmus +, čo je štúdium v zahraničí, máme veľké množstvo úspešných absolventov, s ktorými poriadame hodnotné a cenné besedy pre nových žiakov.

    Žiaci 1. – 2. – 3. – ročníkov sa každoročne zúčastňujú exkurzií súvisiacich s ekonomikou.

    Absolvent školy je schopný vykonávať práce v ekonomickej oblasti v štátnych a súkromných podnikoch na úsekoch:

    organizácia a technika riadenia, manažment, marketing, účtovníctvo, zásobovanie a odbyt, personalistika, financie, hospodárska správa, služby vo vedení administratívy, podnikateľská a obchodná činnosť, cestovný ruch, banky, poisťovne…

 • Rozdiely v odboroch

   • Odbor Obchodná akadémia
   • Naučíme Vás:

    – účtovať v najpoužívanejších programoch
    – ako podnikať
    – ako narábať s peniazmi
    – čo sú dane a ako na ne
    – základy obchodného práva
    – jazyky: anglický, ruský, španielsky, nemecký

   • Odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu
   •  

    Naučíme Vás:

    – ako vytvoriť úspešný podnikateľský plán
    – základy marketingu a manažmentu
    – realizovať vlastné projekty
    – sprievodcovské zručnosti
    – jazyky: anglický, ruský, španielsky, nemecký