• Rada školy pri Obchodnej akadémii Pezinok

   •  

    Funkcia

    Meno

    Koho zastupuje

    Predseda Ing. Juraj Pátek Zriaďovateľa - poslanec za BSK
    Podpredseda RNDr. Marta Kubíčková Pedagogických zamestnancov
    Tajomníčka Ing. Anastázia Moravčíková Pedagogických zamestnancov
    Člen JUDr. Štefan Gašparovič Zriaďovateľa - poslanec za BSK
    Člen Mgr. Oliver Solga Zriaďovateľa - poslanec za BSK
    Člen Ing. Katarína Gogová Zriaďovateľa školy
    Člen Daniel Minarovič Rodičov žiakov školy
    Člen Eva Weinberger Rodičov žiakov školy
    Člen Andrea Koleková Rodičov žiakov školy
    Člen  Emma Barboríková Žiakov školy
    Člen Beata Drobná Nepedagogických zamestnancov