• Rodičovský príspevok

   • Rodičovský príspevok prosíme poukázať na účet Rodičovského združenia pri OAPK v Slovenskej sporiteľni, a.s.:
    IBAN: SK23 0900 0000 0051 7408 7647
    Konštantný symbol: 0308
    Špecifický symbol: 20222023
    Správa pre príjemcu: Meno žiaka a trieda

     

    ĎAKUJEME! heart