•    OAPK je škola bez bariér

    Za bariéry považujeme všetky prekážky, ktoré komplikujú telesne postihnutým občanom život. V našej škole bariéry odstraňujeme. Chceme, aby u nás mohli študovať aj telesne postihnutí študenti, preto radi privítame medzi nami aj "vozíčkárov".
    Školské parkovisko má vyhradený priestor pre dovoz a odvoz telesne postihnutého študenta.
    Prístup do budovy je rovinný, z parkoviska zošikmený nájazd na chodník; vstupné dvere majú šírku 150 cm, otváranie je na fotobunku.
    Pohyb po budove: štvorposchodová budova, šírka dverí tried 80 cm, bez prahov alebo nízke prahy do 1 cm. Výťah je v budove, šírka dverí výťahu 80 cm, rozmer výťahu 103cm x 103cm, otváranie výťahových dverí je smerom von. Toaleta prístupná pre osobu na vozíku je na prízemí.